Internát
Internát
Internát
Internát ZŠ

Základní škola

Ubytování žáků je zajištěno v historické budově školy. Historická budova byla postavena v roce 1911 a v roce 2016 byl Internát rekonstruován.

Škola je v centru města, obklopená školním parkem. Žáci mají k dispozici nový sportovní areál - tělocvičnu, hřiště na kopanou s atletickým oválem, hřiště na košíkovou a hřiště na tenis. Žáci jsou rozděleni do výchovných skupin s přihlédnutím k věku. Každá skupina má k dispozici účelně vybavenou klubovnu. Škola dětem zajišťuje celodenní stravování. Kromě toho mohou využívat žákovských kuchyněk k přípravě individuálních jídel. V historické budově mají přístup do studovny či učebny výpočetní techniky.

Internát nabízí pro kvalitní využití volného času dětem ZŠ činnosti v různých kroužcích.

Na víkend odjíždí žáci základní školy domů.

Ubytování

Poskytujeme ubytování dětem ze vzdálených míst. Internát slouží k ubytování žáků MŠ a ZŠ. Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit klima internátu, které by se přiblížilo prostředí domova. Internát tvoří dvou a třílůžkové pokoje hotelového typu, společné místnosti výchovných skupin - klubovny s televizory, videorekordéry, x-box, studovna, počítačová místnost, kuchyňka a dostatečným množstvím společenských her a hraček.

Stálou osnovou denního života v internátu je režim dne, v jehož rámci probíhají pravidelné, denně se opakující úkony. Pro každého žáka ubytovaného na internátě je závazný „Vnitřní řád internátu“, který vytváří prostor pro organizovanost, pořádek a vytváří pro děti bezpečné prostředí.

Organizace dne

 •  6,45 -  7,20     Budíček, ranní osobní hygiena, úprava lůžek a úklid ložnic
 •  7,20 -  7,40     Snídaně
 •  7,40 -  7,55     Odchod do školy - příprava na vyučován
 • 11,55 - 12,30   Oběd - část I.stupně
 • 12,45 - 13,15   Oběd - I. a II.stupeň - polední přestávka
 • 15,15 - 15,30   Odpolední svačina
 • 15,30 - 17,00   Činnosti skupin podle výchovných programů
 • 17,00 - 18,00   Příprava na vyučování
 • 18,00 - 18,30   Večeře,úklid jídelny a prostorů denního pobytu
 • 18,30 - 19,45   Osobní volno + osobní hygiena 1.-4.třída
 •            20,00    Večerka 1.-4.třída
 • 18,30 - 20,00   Večerní zaměstnání 5.-9.třída
 • 20,00 - 20,30   Osobní hygiena 5.-9.třída
 • 20,30 - 21,00   Osobní volno 5.-7.třída
 •            21,00   Večerka 5.- 7.třída
 • 20,30 - 21,45   Osobní volno 8.-10.třída
 •            21,45    Večerka 8.- 10.třída - noční klid

 

 

Organizace týdne

Organizace týdne zajišťuje dětem pestrost činností, které zabezpečují dostatek relaxace. Na tvorbě týdenního programu se spolu s vychovateli podílejí i děti. Nosnou činností týdenního programu jsou hry, sportovní činnost a pravidelná příprava na vyučování. Vychovatelé dbají na vyváženost mezi aktivním a pasivním odpočinkem, respektují přání, věk a zdravotní stav dětí. Děti jsou po vyučování v malých skupinách, které zpravidla odpovídají jejich třídním kolektivům. Vychovatelé celý týden nahrazují rodiče, pečují o každé svěřené dítě po všech stránkách a denně pomáhají dětem s přípravou na vyučování.

Organizace volného času.

Děti mají po skončení vyučování možnost širokého výběru zábavy jak v budově školy,na internátu tak i venku. Před školou je krásný park, kde děti jezdí na kolech, hrají si na pískovišti nebo využívají zařízení pro nejmenší děti. Ke škole patří sportovní areál s několika hřišti s umělým povrchem na míčové hry víceúčelová sportovní hala, herna stolního tenisu a posilovna. Dalšími aktivitami jsou činnosti mimo školu.Vycházky do přírody, do města, exkurze,plavání bruslení, lyžování a bobování, návštěvy kina, výstav a jiných kulturních představení jsou běžnou součástí života dětí na internátě.

Zájmová činnost - kroužky

Žákům základní školy ubytovaným v internátě jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro aktivní využívání volného času. Děti ze základní školy mohou navštěvovat kroužky:

 • malá kopaná
 • basketbal
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • posilování
 • dopravní
 • horolezecká stěna
 • plavání

 Vedoucími kroužku jsou zkušení vychovatelé.

 

Akce organizované internátem

Při zohledňování zájmů a věku dětí ZŠ probíhají akce, které organizují nebo se podílejí na organizaci vychovatelé:

 • městské kolo dopravní výchovy
 • celostátní kolo dopravní soutěže
 • loutková divadelní představení
 • dopravní výchova na dopravním hřišti DDM
 • účastna akcích pořádaných DDM Val. Meziříčí a přírodovědném oddělení
 • pravidelné návštěvy soukromé HOBBY ZOO ve Val. Meziříčí
 • pravidelné zábavné vaření ve školní kuchyňce
 • vzdělávací programy o škodlivosti sociálně patologických jevů
 • sportovní činnost v městském koupališti ve Valašském Meziříčí
 • plavání na krytých bazénech v Rožnově pod Radhoštěm nebo v Hranicích na Moravě
 • návštěvy bowlingu nebo kuželny ve Val.Meziříčí
 • atletická olympiáda žáků ZŠ na sportovištích školy
 • zimní výlet na Pustevny
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci s rodiči dětí
 • Vánoční besídka
 • šachové soutěže pro chlapce a dívky
 • školní turnaj ve stolním tenise
 • účast chlapců a dívek na turnajích v basketbalu a malé kopané v partnerských speciálních školách
 • turnaj moravských škol ve florbale
 • celorepubliková počítačová soutěž pro sluchově postižené žáky
 • pravidelné promítání filmů ve školním domácím kině
 • účastna Celostátních sportovních hrách pro neslyšící děti a mládež
 • návštěva muzea historických automobilů v Kopřivnici
Top