Internát
Internát
Internát
Internát SŠ

Střední škola a odborné učiliš

 

Ubytování studentů je zajištěno v nové budově školy. Nová budova byla otevřena v roce 2006 a nachází se v ní střední škola a internát pro studenty.

Škola je v centru města, obklopená školním parkem. Studenti mají k dispozici nový sportovní areál - tělocvičnu, hřiště na kopanou s atletickým oválem, hřiště na košíkovou a tenis. Studenti jsou rozděleni do výchovných skupin s přihlédnutím k věku. Každá skupina má k dispozici účelně vybavenou klubovnu. Škola  studentům zajišťuje celodenní stravování. Kromě toho mohou využívat  kuchyněk k přípravě individuálních jídel. Na internátě studentů střední školy je internet zaveden přímo do pokojů.

Internát nabízí pro kvalitní využití volného času studentům SŠ činnosti v různých kroužcích.

Na víkend odjíždí  studenti střední školy domů.

Ubytování

Internát SPŠE, SOU a ZAH je součástí areálu školy, který se nachází v nově postaveném objektu a zajišťuje teoretickou i praktickou výuku a internátní ubytování pro studenty. Pobyt na internátě začíná nedělí od 16,00 hod. a končí pátečním odjezdem studentů domů. Studenti jsou ubytovaní ve 2-3 lůžkových pokojích hotelového typu. Sociální zařízení je součástí dvou pokojů. Na každém pokoji jsou instalovány PC s internetem. Na internátě mají k dispozici společenské místnosti vybavené televizory, videorekordéry, DVD přehrávači, časopisy a dostatečným knižním fondem. Mimo počítačů na pokojích mají denně přístup k internetu v informačním centru. Pro studenty jsou k dispozici dvě kompletně vybavené kuchyňky, kde si mohou uvařit. Prostory internátu jsou vybaveny tak, aby vytvořily ubytovaným podmínky pro relaxaci, přípravu na vyučování a zábavu.

Organizace dne
 •   6,00 -   6,30       Budíček, ranní osobní hygiena, úprava lůžek a úklid ložnic
 •   6,30 -   6,50       Snídaně
 •   6,50 -   7,00       Odchod do školy a na praxi - příprava na vyučování
 •   7,00 – 12,30      Dopolední teoretická a praktická výuka
 • 12,30 - 13,30       Oběd , polední přestávka
 • 13,30 - 14,40       Odpolední výuka
 • 14,40 - 17,30       Osobní volno, plnění akcí a úkolů dle výchovného programu , činnost zájmových kroužků, využívání infocentra, práce na PC
 • 17,30 - 18,00       Příprava na vyučování, kontrola plnění studijních povinností
 • 18,00 - 18,30       Večeře
 • 18,30 - 19,30       Osobní volno, samostudium
 • 18,30 - 21,00       Činnost zájmových kroužků, sportovní aktivity, kino, divadlo, sledování televize, sportovních přenosů, DVD, práce na PC
 • 20,00 – 21,00      Využívání tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu, venkovního atletického areálu,basketbalového hřiště a tenisového hřiště
 • 21,00 - 21,30      Osobní hygiena, příprava lůžkovin, úklid osobních věcí
 • 21,30 - 22,00      Individuální činnost
 •            22,00      Večerka

 

Organizace volného času

Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit na internátě příznivé klima tak, aby se studenti na internátě cítili jako doma. Volný čas je vyplňován pestrým programem, který jim nabízejí vychovatelé. Na sestavování programů se podílejí spolu s vychovateli i studenti. Pro pestré využívání svého volného času mají k dispozici sportovní areál školy, mohou navštěvovat zájmové kroužky, využívat zařízení města - kino, divadlo, bazén, zimní stadion, bowling, kuželny,.... Dále se mohou zúčastňovat turistických a poznávacích výletů po okolí Valašska, organizovaných vychovateli. Při činnostech mimo školu je používáno školní auto. Sportovně založeným studentům slouží k tréninkům a zábavě hřiště na kopanou s umělým povrchem, atletický areál, tenisové kurty s cvičnou tenisovou stěnou, hřiště na basketbal s umělým povrchem, hřiště na odbíjenou, víceúčelová tělocvična, posilovna a herna stolního tenisu. S výsledky tréninkového úsilí se studenti mohou prezentovat v utkáních mezi studenty jiných škol, sportovních klubů, partnerských speciálních škol nebo na celostátních sportovních hrách pro sluchově postiženou mládež.

Zájmová činnost

Žákům SPŠ E,SOU a ZAH je nabízena možnost aktivně trávit volný čas pod vedením vychovatelů v kroužcích:

 • odbíjená
 • posilování
 • výtvarný
 • taneční
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • florbal
 • turistický
 • kopaná
 • vaření
 • společenská výchova „Gentleman „

 Aktivní sportovci mohou trénovat v oddílech LA a kopané ve Valašském Meziříčí, pod vedením profesionálních trenérů. Pokud by nebyla nabídka pro studenty dostačující, mohou využívat jiných aktivit, které jsou mládeži dostupné v rámci města.

 

Akce organizované internátem

Pro žáky a studenty SPŠE, SOU a ZAH jsou pořádány mimoškolní aktivity v oblastech poznávacích a zájmových:

 • Besedy s tématy „Partnerských vztahů“,„Škodlivosti návykových látek“
 • besedy v Poradně pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm
 • přátelské utkání chlapců v kopané a florbalu se studenty jiných středních škol
 • ozdravné a poznávací zájezdy do Chorvatska nebo Itálie
 • vánoční turnaj v kuželkách a ve volejbale
 • tradiční „Skokanská laťka“
 • návštěva hokejových ligových utkání ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
 • pravidelná návštěva krytého bazénu v Rožnově p/Radhoštěm, Vsetíně, Novém Jičíně, Hranicích a Valašském Meziříčí
 • turnaje smíšených družstev v badmintonu
 • turnaje ve stolním tenise
 • turnaje v šipkách
 • megaturnaje v kopané a volejbale
 • pravidelná nabídka aktuálních filmů DVD
 • pravidelné návštěvy heren bowlingu ve městě
 • pravidelné velikonoční a vánoční tvoření pro děti ZŠ pořádané internátem SŠ
 • celoroční turistické a poznávací výlety po zajímavých místech Valašska
 • pasování studentů 1.ročníků
 • centrum volného času Domeček- pletení z pedigu, keramika
 • Besedy : téma -Vztahy, kdy začít milovat. - anorexie a bulimie
 • kurzy taneční a společenské výchovy
 • návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad/ Bečvou
 • zimní návštěva Pusteven
Top